30 maj, 2018 -

Rörteknik

Renovering av avloppsledning som tar en tredjedel av staden

Aarsleff är med och renoverar avloppsledningen som går under Inre Hamnen i Norrköping. Arbetet omfattar en avloppsledning som tar en tredjedel av staden. Ett större arbete, där vi använder metoden relining, som precis har börjat – och när arbetet är klart räknar man med en hållbarhet på minst 80–100 år.

På nt.se kan man nu läsa om projektet. I artikeln berättar man att det befintliga ledningsnätet i området är i behov av en renovering och nu görs detta innan byggandet av bostäder startar i Inre Hamnen. Men i stället för att gräva upp och byta hela avloppsröret väljer man relining, som innebär att man vränger in en polyesterstrumpa i avloppsröret som sedan får härda med hjälp av varmvatten. Hade man istället valt att gräva upp gatan hade arbetet tagit runt ett halvår istället för cirka tre veckor, som arbetet nu kommer att ta. Magnus Ålstam, som är VA-ingenjör vid Norrköping Vatten och Avfall är med i artikeln på nt.se och berättar att han knappt vågar tänka på vad det skulle kosta att gräva och byta ledningen.

Vidare berättar Magnus att ledningen de byter nu är från 1970-talet och att den börjar bli dålig. Efter cirka 50 år under marken är ledningen nu anfrätt. Ledningen äts upp inifrån. Avloppsvatten förbrukar syre och då bildas svavelväte i stället. Svavelvätet i sin tur blir till svavelsyra som fräter på betongen i avloppsröret.

Sträckan som ska renoveras är från Kanontorget vid Hamnbron via Saltängsgatan och Varvsgatan fram till Norra Promenaden. När strumpan kommit på plats inne i avloppsröret så trycks den utåt rörets väggar med hjälp av vatten. I det här fallet är det då 95-gradigt varmvatten som sätter igång härdningen och efter cirka ett dygn har man en hård inneryta i röret.

Läs artikeln i sin helhet på nt.se!

Bilder från arbetet:

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Stefan!

Stefan Indahl
stefan.indahl@aarsleff.se
0709-413415