Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi på Aarsleff arbetar ständigt med insatser för att höja kvaliteten i vårt arbete och inom snar framtid kommer vi att klassas som kvalitetscertifierade enligt ISO. Vi arbetar även långsiktigt och systematiskt med att minska vår miljöpåverkan genom att tillämpa åtgärder i alla delar i av verksamheten. Dessutom vill vi kunna erbjuda en så trygg arbetsmiljö som möjligt och därför har vi lagt stort fokus på arbetsmiljöfrågor, vilket bland annat har medfört satsningar på regelbundna skyddsronder ute på våra byggarbetsplatser och återkommande dialoger med våra medarbetare. Dessa olika fokusområden kan med andra ord sägas vara en integrerad del av vårt dagliga arbete.